93 757 61 60

automobil pagament com condueixo

Perquè no tothom té el mateix comportament al volant ni recorre els mateixos quilòmetres, no tots hem de pagar el mateix. A partir d'ara TEU FORMA DE CONDUIR I L'ÚS QUE FACIS DEL TEU VEHICLE PODRAN FER-TE ESTALVIAR EN LA TEVA ASSEGURANÇA.

Perquè puguis demostrar que condueixes

Automòbil Pagament com Condueixo

Perquè no tothom té el mateix comportament al volant ni recorre els mateixos quilòmetres, no tots hem de pagar el mateix. A partir d'ara TEU FORMA DE CONDUIR I L'ÚS QUE FACIS DEL TEU VEHICLE PODRAN FER-TE ESTALVIAR EN LA TEVA ASSEGURANÇA.

Perquè puguis demostrar que condueixes de manera segura i, així mateix, que fas un ús limitat del teu vehicle, s'instal·larà un dispositiu telemàtic al teu vehicle; amb les dades que proporcioni el dit dispositiu, ajustarem el preu de la teva assegurança, mes a mes.

La transparència és total, ja que, en tot moment, podràs accedir, via web oa través d'una aplicació al teu smartphone, a la informació sobre com condueixes el teu vehicle i conèixer la teva Puntuació de Conducció, que intervé en el càlcul de la prima mensual . Amb això, pretenem ajudar-te a millorar les teves hàbits al volant, amb l'objectiu de reduir el risc que tinguis un accident en el futur, i a pagar cada vegada menys per l'assegurança.

PROCÉS:

1.- FORMALITZAR LA PÒLISSA

 • La pòlissa es formalitza mitjançant l'acceptació de les Condicions de la mateixa i el pagament del primer rebut de prima.
  Per a això, és imprescindible que ens tornis signades les condicions particulars de la pòlissa que t'hem entregat, una vegada que hagis comprovat que totes les dades són correctes.
  Per a la realització del pagament del primer rebut, disposes de tres dies a comptar de la data d'efecte de la pòlissa. El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant targeta de crèdit o dèbit; per a això, hauràs de prémer en l'enllaç que s'inclou en el correu electrònic que hauràs rebut després de l'emissió de la pòlissa.
  Si no formalitzes la pòlissa en el termini indicat, aquesta no entra en efecte i per tant no tens cobertura

2.- INSTAL·LAR EL DISPOSITIU AL TEU VEHICLE

 • Per gaudir de la prima ajustada a les teves hàbits de conducció i l'ús que fas del teu vehicle, així com d'altres avantatges importants que t'ofereix aquesta assegurança, s'ha d'instal·lar un dispositiu telemàtic al teu vehicle. Per a això, t'enviarem per email i SMS un enllaç amb els tallers més propers al teu domicili i així podràs fixar una cita.
 • El procés d'instal·lació és senzill, dura al voltant d'una hora i és gratuït si et desplaces al taller. Existeix també la possibilitat d'instal·lació a domicili, que té un cost que coneixeràs a sol·licitar aquest servei, trucant al telèfon indicat anteriorment, i que hauràs d'abonar en finalitzar la instal·lació.
  Per a la teva tranquil • litat, et garantim que la instal·lació i posterior transmissió de dades del dispositiu telemàtic no produeix interferència o anomalia en el correcte funcionament del teu vehicle, i que tots els seus elements s'ocultaran.
  Un cop realitzada la instal·lació, rebràs un correu electrònic que confirmi que s'ha realitzat de forma correcta, de manera que, a partir d'aquest moment, el dispositiu començarà a recollir informació sobre els teus hàbits de conducció.
 • Per a la instal·lació del dispositiu telemàtic, disposes de trenta dies a comptar de la data d'efecte de la pòlissa. Si no instal·les el dispositiu en dit termini, com no podrem conèixer els teus hàbits reals de conducció ni l'ús que fas del teu vehicle, no podràs gaudir d'una prima ajustada ni de la resta d'avantatges d'aquesta assegurança

Què és la Puntuació de Conducció?

La PUNTUACIÓ DE CONDUCCIÓ es basa en els factors següents:

 • EXCÉS DE VELOCITAT, és a dir, per sobre de la velocitat màxima establerta legalment per la via que transites, amb un marge de 10 km/h de tolerància.
 • CONDUCCIÓ PER VIES URBANES, entenent-se per vies urbanes totes aquelles que tenen un límit de velocitat igual o inferior a 50 km/h.
 • CONDUCCIÓ EN HORES NOCTURNES, entenent-se per hores nocturnes les compreses entre les 23:00 i les 06:00 hores del dia següent.
 • CONDUCCIÓ BRUSCA, és a dir, accelerant i frenant bruscament, podent triar entre diverses opcions: Mai, Algunes vegades, Bastant, Habitualment

En base a aquests factors, s'estableix el teu Puntuació de Conducció, calculant un valor per a cada un dels quatre factors i ponderant els mateixos, de manera que sumin un màxim de 100 punts en total

Podràs accedir a més a la informació sobre la conducció del teu vehicle. D'aquesta manera, podràs conèixer la informació següent:

 • El teu Puntuació de Conducció.
 • Les puntuacions obtingudes en els factors amb els quals s'ha calculat (excés de velocitat, vies urbanes, hores nocturnes, conducció brusca).
 • Els esdeveniments que t'han penalitzat aquestes puntuacions, per exemple, superar el límit de velocitat o accelerar bruscament, que es representaran sobre un mapa amb indicació de quan van ocórrer.
 • Els quilòmetres recorreguts.
 • El teu progrés en les puntuacions, comparant les seves puntuacions actuals amb les de períodes anteriors

Com s'obté i paga la prima?

La prima de l'assegurança hauràs d'abonar-de la forma següent:

 • A l'inici de la vigència de la pòlissa hauràs d'abonar el 50% de la prima anual, que es pagarà amb targeta de crèdit o dèbit.
 • El 50% restant de la prima anual es prorratejarà en onze terminis de pagament, que es carregaran mensualment al teu compte bancari, en els primers dies de cada mes excepte en el primer.

La prima anual es regularitzarà mensualment en funció de:

 • Els teus hàbits de conducció reals. La prima corresponent als quilòmetres recorreguts al mes, s'ajustarà tenint en compte la diferència que es posés de manifest entre la Puntuació de Conducció declarada en el moment de contractar la pòlissa, i la Puntuació de Conducció realitzada.
  Per aquest concepte, la regularització pot suposar tant tornar primera (si es condueix millor que el declarat) com cobrar prima addicional (si es condueix pitjor que el declarat). Si en algun mes, l'Puntuació de Conducció realitzada és inferior a 50, es considerarà aquest últim valor per al càlcul de la regularització.
 • Els quilòmetres recorreguts. En el moment de contractar la pòlissa, la prima s'ha calculat per a un nombre màxim de quilòmetres a recórrer en l'anualitat. En cas que passes dit nombre màxim, es cobraria una prima addicional pels quilòmetres recorreguts en excés pel vehicle assegurat. Si condueixes menys quilòmetres dels que vas declarar inicialment, t'ho descomptarem en el primer rebut de l'anualitat de renovació amb un límit de 5.000 quilòmetres.
  A les condicions particulars de la pòlissa, s'indica el detall de les primes de regularització que serà d'aplicació per quilòmetre recorregut, tant per hàbits de conducció diferents dels declarats com per excedir el nombre màxim de quilòmetres a recórrer.
  A més, et recordem que la prima màxima a pagar en funció de les teves hàbits de conducció i quilòmetres declarats, te la comunicarem per avançat abans de contractar l'assegurança i dependrà de cada cas.
  La prima resultant de la regularització de cada mes es carregarà juntament amb el termini de pagament de la prima anual corresponent al mes següent

Quins avantatges m'ofereix aquesta assegurança en cas de ...

ACCIDENT:

 • SENYAL D'EMERGÈNCIA En cas d'accident, el dispositiu telemàtic instal·lat al teu vehicle emetrà un senyal d'emergència que arribarà a una plataforma telefònica de GENERALI Assegurances.
 • CONFIRMAR EMERGÈNCIA Els nostres operadors et diran al telèfon mòbil que ens hagis facilitat perquè ens confirmis la situació d'emergència i, en cas afirmatiu, oferir l'ajuda necessària amb la urgència requerida. Per això, és molt important que mantinguis degudament actualitzat el teu número de telèfon mòbil, que consta en les condicions particulars de la teva pòlissa.
  Aprofitem per avisar-sobre els riscos que comporta l'ús del mòbil en la conducció i et recomanem que facis un ús responsable dels dispositius "mans lliures".

ROBATORI:

 • T'AJUDEM A LOCALITZAR TEU VEHICLE Per poder accedir a aquest servei, hauràs de comunicar el robatori i sol·licitar la localització del teu vehicle trucant al 902 36 12 09; a partir d'aquest moment, GENERALI Assegurances iniciarà els tràmits necessaris per a la seva localització i recuperació.
  Només per tenir instal·lat el dispositiu telemàtic al teu vehicle, l'assegurança d'Auto Pagament com Condueixo t'ofereix el servei de localització del teu vehicle, tot i que no tinguis contractada la Garantia de Robatori.
  Posteriorment ens posarem en contacte amb tu per informar-te del resultat del seguiment

AVARIA:

 • T'AJUDEM EN CAS D'AVARIA Si tens una avaria i necessites una grua, però no saps on es troba el teu vehicle, sol·licita el servei d'Assistència en Viatge, trucant al 902 33 34 33, i GENERALI Assegurances localitzarà el mateix i així podrà prestar-te el servei que precises

OBLIT DE LA UBICACIÓ DEL VEHICLE:

 • T'AJUDEM EN CAS QUE NECESSITIS CONÈIXER ON ESTA LOCALITZAT EL VEHICLE Si, per exemple, has aparcat el vehicle i no recordes on, podràs sol·licitar la localització del vehicle trucant al 902 36 12 09; GENERALI Assegurances localitzarà el mateix i et dirà on es troba.

 

 

Demani'ns informació sobre aquesta assegurança
* Camps obligatoris
He llegit i accepto la Política de privacitat
Camps obligatoris *