93 757 61 60

sobre nosaltres

La millor opció per la seva assegurança

La millor opció per la seva assegurança

Martal Mediació i Assessorament S.L. es constitueix en 2001 per donar marc legal i una millor resposta als clients dels seus socis fundadors que eren Agents Afectes des de 1991.

La seva primera directiva és la de donar un servei personalitzat i específic a cada client. Tractant la forma de donar cobertura a les seves necessitats entre les diferents ofertes de les direferentes Entitats Asseguradores.