93 757 61 60

assegurances per empreses

Pime

Accidents de conveni

Responsabilitat civil

Transports

Assegurança col·lectiva de pensions

Assegurança col·lectiva de salut

Assegurances per empreses
Amb independència de la seva activitat industrial, l'assegurança de pime busca donar cobertura a les infinites ...
En la majoria dels convenis que s'acorden entre patronal i sindicats, es pacta la indemnització al trabador per part ...
En el desenvolupament de la nostra activitat hem de preveure qualsevol eventualitat que no faci responsable del dany ...
Cada dia milions de tones de mercaderies es troben en moviment. Siguin pròpies o dels nostres clients, no podem ...
És l'instrument més adequat per a aquella empresa que cerca premiar i fidelitzar els seus empleats al menor cost ...
És l'altre instrument de premi i fidelitat per a empleats. L'exempció de cotització de la seguretat social pels ...