93 757 61 60

Legal

Avís Legal

Martal Mediació i Assegurances S. L.

Autoritzada per la Direcció General d'Assegurances, amb el registre núm J306GC

 

Seu central:
Carrer Mare de Déu de la Cisa 61 Entresòl 2a, Mataró, Telèfon 93.757.61.60, Fax 93.702.20.71 Veure mapa

Constituïda a Mataró el 20 de Març de 2001, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ??Tom 33477, foli 1, full B227816, inscripció primera

Martal Mediació i Assessorament SL té com a activitat única la de Mediació en Assegurances privades, segons es regula en la Llei 26/2006, de 17 de juliol de mediació d'assegurances privades, garantint així la protecció dels drets dels clients; trobant-se en ple procés d'expansió a nivell autonòmic, reforçant els seus recursos tècnics i humans amb l'objectiu principal d'oferir la màxima qualitat en el servei als seus clients.

Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrit / a en el "Registre de Mediadors d'Assegurances" de l'Departamet d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya amb el número de clau J306GC, que pot vostè comprovar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat

Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que disposa l'art.º 27.1, apartats e) i f), en relació a la disposició transitòria 3a de la Llei 26/2006, respectivament .

Disposa d'un departament d'atenció al client externalitzat, encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions, mitjançant E2000 ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS MEDIADORS D'ASSEGURANCES, les dades del són els següents: E2000 DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT, C /. Fira, 6 02005-ALBACETE, email atencionalcliente@e2000.es, tel. 902.11.49.13, fax. 902.11.49.14

Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el que preveu l'art.º 5.1 de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal